Pozivi političnim strankam in listam v mandatu 2018 - 2022
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor – SEDMI POZIV 2. Imenovanje treh predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci – ČETRTI POZIV 3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor - DRUGI POZIV 4. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor -TRETJI POZIV 5. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor - DRUGI POZIV 6. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec TEZNO 7. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor 8. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor – PETI POZIV 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor - TRETJI POZIV 3. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci – TRETJI POZIV 4. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš – DRUGI POZIV 5. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Padežnika Maribor 6. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor 7. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor 8. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor 9. Imenovanje pet (5) predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor 10. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje enega člana sveta javnega zavoda UKC Maribor kot predstavnika MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor – ČETRTI POZIV, 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor - DRUGI POZIV, 3. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci – DRUGI POZIV, 4. Imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica – DRUGI POZIV, 5. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, 6. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor , 7. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor – TRETJI POZIV; 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor; 3. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola Maribor; 4. imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci; 5. imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor – DRUGI POZIV
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega OŠ Gustava Šiliha Maribor – TRETJI POZIV
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje – ŠESTI POZIV 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega OŠ Toneta Čufarja Maribor – TRETJI POZIV 3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega OŠ bratov Polančičev Maribor – DRUGI POZIV 4. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega OŠ Gustava Šiliha Maribor – DRUGI POZIV 5. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor - ČETRTI POZIV 6. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor 7. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor 2. Imenovanje enega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Doma starejših občanov Tezno 3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega OŠ Toneta Čufarja Maribor 4. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega OŠ bratov Polančičev Maribor 5. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega OŠ Gustava Šiliha Maribor 6. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje –PETI POZIV 7. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor - TRETJI POZIV 8. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor - TRETJI POZIV 9. Imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje – ČETRTI POZIV 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor - DRUGI POZIV 3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor - DRUGI POZIV
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor 3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje – TRETJI POZIV 4. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor 5. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor 6. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za člana sveta javnega zavoda SNG Maribor kot predstavnika MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor 2. Imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica – DRUGI POZIV 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje – DRUGI POZIV 3. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor 4. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor – DRUGI POZIV 5. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Martina Konšaka Maribor – DRUGI POZIV 6. Predlog kandidatov za dva člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – DRUGI POZIV
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor – DRUGI POZIV 2. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor 3. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Martina Konšaka Maribor 4. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica 5. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje 6. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh predstavnikov Mestnega sveta MOM v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - Imenovanje treh predstavnikov Osnovne šole Leona Štuklja Maribor- TRETJI POZIV 2. Imenovanje predstavnika Prve gimnazije Maribor 3. Imenovanje treh predstavnikov Osnovne šole Bojana Ilicha Maribor 4. Imenovanje štirih članov Javnega zavoda za turizem Maribor - ROK PODALJŠAN DO 9.10.2020 DO 10. URE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov (ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Leona Štuklja in za Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad – PONOVNI (DRUGI) POZIV
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor in 2. Imenovanje šest (6) predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v Svet javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor - Pohorje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor 3. Imenovanje Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor 2. Imenovanje nadomestnega predstavnika MOM v svet javnega zavoda Javni zavod Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje pet predstavnikov ustanoviteljice (MOM), (predsednika in štiri člane) v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za  - 1. Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Tretja gimnazija Maribor, 2. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor, 3. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za predlaganje kandidatov:  - 1. za izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve nadomestnega člana/-ice državnega sveta (elektorje) ter 2. za določitev kandidata/-tke za nadomestnega člana/-ico državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje nadomestnega predsednika (ponovni postopek) in za nadomestnega člana sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor 3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor 4. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor 5. Imenovanje nadomestnega predstavnika MOM v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidata za imenovanje nadomestnega predsednika Komisije MS MOM za priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  - 1. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor 2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor 3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor 4. Imenovanje nadomestnega člana in predsednika kot predstavnika MOM v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor 5. Imenovanje nadomestnega predstavnika MOM v svet javnega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za:  -  1. Imenovanje treh nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor 2. Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 3. Imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje Odbora Mestnega sveta MOM za mednarodno in medmestno sodelovanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov -  - 1. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 2. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov  - IMENOVANJE TREH NADOMESTNIH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET IN V STROKOVNI SVET JAVNEGA ZAVODA ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE (ENERGAP) A) Imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje (Energap) in predsednika sveta zavoda B) Imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v strokovni svet Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje (Energap) IMENOVANJE ENEGA NADOMESTNEGA ČLANA V KOMISIJI ZA MLADINSKA VPRAŠANJA KOT PREDSTAVNIKA MESTNEGA SVETA MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta