Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Datum objave:21.12.2018
Rok:4.1.2019
Kontaktna oseba:Simona FRAS, dipl. upr. org., prav.
 
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora  (Uradni list RS, št. 61/2017) in 3. odst. 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 - UPB, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013) po odločbi organa druge stopnje v ponovnem postopku, po uradni dolžnosti odločbo, s katero nepremičninam, parc. št. 1127/2 in 1127/3, obe k.o. 677 - ZGORNJE RADVANJE preneha status grajenega javnega dobra.
 
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta