UREDITEV PEŠPOTI OB DRAVI V BRESTERNICI
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.11.2018
Rok:28.11.2018 do 9. ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Elaborat
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Soglasje Zavoda za varstvo narave - 31.5.2017
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Soglasje Zavoda za varstvo narave - 23.7.2018
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popravek popisa del 20.11.2018
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Detajli in fotografije
vodoravna delilna črta