Po desetih letih se začenjajo dela pod tribunama sever in jug na stadionu Ljudski vrt
vodoravna delilna črta

Tripartitni podpis pogodbe Osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt – finalizacija prostorov pod tribunama sever in jug – med financerjem Mestno občino Maribor, upravljavcem mariborskih športnih objektov Športni objekti Maribor in izbranim izvajalcem del podjetjem Markomark Nival d. o. o. napoveduje začetek izvedbe del pod tribunama sever in jug v začetku meseca novembra 2018.

 

 

(Maribor, 26. oktober 2018) Danes je v Mestni hiši Rotovž potekal podpis pogodbe med izbranim izvajalcem del pod tribunama sever in jug, podjetjem Markomark Nival d. o. o., ki ga je zastopal direktor Marko Peter, upravljavcem Ljudskega vrta, Športnimi objekti Maribor, ki jih je zastopal direktor Anton Knez ter financerjem MO Maribor, ki jo je zastopal župan dr. Andrej Fištravec.  Rok za oddajo ponudb za ureditev pod tribunama sever in jug (I. faza javnega razpisa – priznanje sposobnosti) je bil do 22. avgusta 2018, na katerega se je pravočasno prijavilo pet ponudnikov. Po preveritvi sposobnosti je bilo vseh pet izvajalcev povabljenih k oddaji ponudbe (II. faza razpisa – pogajanja). Ker so vse ponudbe v prvem krogu pogajanj presegale zagotovljena finančna sredstva naročnika ter ocenjeno vrednost po projektantskih popisih, je strokovna komisija 2. oktobra 2018 izvedla fizična pogajanja. Predmet pogajanj je bila cena del posameznih postavk in zmanjšanje oz. izločitev del iz popisa del, ki nimajo vpliva na izdajo uporabnega dovoljenja (sredstva za dela in opremo, ki so bila izločena, bo MO Maribor zagotovila takoj na prvi redni seji novega mestnega sveta MO Maribor, s predlogom novelacije Investicijskega projekta (IP) in zagotovitvi sredstev v proračunu za leto 2019).

 

 

Zaradi višjih končnih ponudb, kot je bilo zagotovljenih sredstev, so bila s sklepom župana s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva v neto višini 449.035,00 evrov. Kot najugodnejši ponudnik po zadnjem krogu pogajanj je bil izbran vodilni partner Markomark Nival d. o. o. in partner v skupni ponudbi Nival Invest d. o. o., s ponudbeno vrednostjo naročila za sklop 1 (GOI dela in oprema) v višini 1.886.977,36 evrov brez DDV in sklop 2 (Strojne instalacije) v višini 769.262,28 evrov brez DDV. Skupna vrednost del znaša 2.656.239,64 evrov brez DDV.

 

 

Župan dr. Andrej Fištravec je ob tem dodal: »Skrajni čas je, da pričenjamo z dokončno ureditvijo celovite prenove osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt – torej finalizacija prostorov pod tribunama sever in jug. Na ta način pridobivamo najmodernejši objekt v Sloveniji, ki je v skladu z vsemi UEFA in FIFA standardi, ki omogočajo igro Maribora v Evropi ter končno vrnitev državne reprezentance v Ljudski vrt.«

 

 

Začetek prenove zahodne tribune konec leta 2018

 

 

Za začetek prenove zahodne tribune je potrebno pridobiti še samo gradbeno dovoljenje, vloga je bila podana na Upravno enoto konec maja 2018. Po informacijah s katerimi razpolagamo se trenutno preverja interes strank v postopku. Gradbeno dovoljenje se pričakuje v začetku meseca novembra 2018.

 

 

Mestna občina Maribor je 1. oktobra 2018 pridobila soglasje Ministrstva za finance za pridobitev kredita, ki ga potrebuje za izvedbo razpisa (zagotovitev finančnih virov). Postopek javnega razpisa za zahodno tribuno je že v teku, razpis za izbiro izvajalca je objavljen na portalu javnih naročil. V kolikor bodo stvari potekale po zastavljeni časovnici, bo obnova zahodne tribune stekla konec leta 2018. Dokončanje del oziroma pridobitev uporabnega dovoljenja je tako predvidena v septembru 2019, vmes pa lahko NK Maribor vse tekme v domačih tekmovanjih igra v Ljudskem vrtu, saj so preostale tribune v nemoteni funkciji. Enako velja tudi za poletne kvalifikacije za evropske pokale, saj bodo gradbena dela povečini do tedaj zaključena, severno in južno podtribunje pa bo že v uporabi. Po prenovi bo skupna kapaciteta zahodne tribune 3265 sedežev, kar je 804 manj kot doslej, ob upoštevanju zahtevanih varnostnih standardov in zaradi zagotavljanja neprimerno večjega udobja gledalcev.

 


vodoravna delilna črta