Ureditev Streliške ceste - 1. faza
vodoravna delilna črta

Datum objave:19.9.2018
Rok:5.10.2018 do 9.00 ure

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila- popravek 21.9.
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popisi del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Situacija prometne ureditve
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbena situacija
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek ESPD obrazec
vodoravna delilna črta