Župan obiskal prvošolce in učence na OŠ Bojana Ilicha in OŠ Tabor I
vodoravna delilna črta

.
Župan MO Maribor je na prvi šolski dan obiskal OŠ Bojana Ilicha, kjer je MO Maribor v lanskem letu investirala skoraj pol milijona evrov v obnovo fasade in zunanje ograje. Kasneje v dnevu je obiskal tudi OŠ Tabor I, kjer ravno poteka obnova telovadnice s sanitarijami, garderobami in umivalnicami, prav tako ocenjena na skoraj pol milijona evrov.
 
Vpis v mariborske osnovne šole je potekal od 20. – 22. februarja 2018. Po prvih podatkih se je vpisalo okrog 890 otrok. V številki niso zajeti vpisi v OŠ Gustava Šiliha, ki potekajo šele avgusta oz. septembra. Že štiri šolska leta so generacije številčno približno enake, pred tem so bile letno za cca. 100 otrok nižje. V šolskem letu 2017/2018 pa je obiskovalo prvi razred, po podatkih iz septembra 2017,  968 učencev v 64 oddelkih. Vseh učencev je  bilo 8.204 v 411 oddelkih.


vodoravna delilna črta