UREDITEV ODVODNJAVANJA DVORIŠČA PRED GLAVNIM VHODOM OŠ DRAGA KOBALE MARIBOR
vodoravna delilna črta

Datum objave:30.8.2018
Rok:13.9.2018 do 9. ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popisi del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vodilna mapa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip GRADBENI NAČRT
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip ODVODNJAVANJE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip NAČRT EL. INSTALACIJ
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip GEODETSKI NAČRT
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GEOTEHNIČNO MNENJE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  NAČRT GOSPODAR. Z GRAD. ODPRADKI
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip VARNOSTNI NAČRT
vodoravna delilna črta