Zlati grb mesta Maribor
vodoravna delilna črta

 

mag. Niko STARE, 2020

Marjan BAČKO, 2019

Zdenka KRIŽANIČ, 2017

Franček JAUK, 2016

Vera FEGUŠ, 2015

Prim. prof. dr. Ivan KRAJNC, 2014

Nogometni klub Maribor, 2012

Prim. mag. Rudolf TURK, 2011
Stanislav BRGLEZ, 2010

Mag. Franci PIVEC, 2009

Prim. prof. dr. Veljko VLAISAVLJEVIĆ, 2008

Borut AMBROŽIČ, 2007

Prof. dr. Dušan RADONJIČ, 2006

Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje, 2005

Mirko ŽLENDER, 2004

Majda STRUC, Koroška c. 13, Maribor, 2003

Alojz ANTONČIČ, 2002

Mariborski vodovod,  d.d., 2001

Planinsko društvo Maribor MATICA, 1999

Dr. Jožef LEP, 1998

Emil TOMAŽIČ, 1997

Srečko GOLOB, 1996

Dr. Anton VEINGERL, 1995

Krešimir ČABRIAN, 1994

Juro KISLINGER, 1994

Dr. Jože KOROPEC, 1994

Mirko ZDOVC, 1994

Dr. Jože COLNARIČ, 1993

Alfi NIPIČ, 1993

Dr. Danilo VEZJAK, 1993

Mag. Stanko DOVEČAR, 1992

Dr. Alojz KRIŽMAN, 1992

Tomaž PANDUR , 1991

Stane JURGEC, 1991

Skupina za izvedbo projekta starega mestnega jedra,  1991
Matjaž BERTOCELJ
Ivan ČUK
Janez KREŠEVIČ
Janez MIKUŽ
Igor RECER
Bogdan REICHENBERG
Marijan TERŽAN

Dr. Dolfe CIZEJ, 1990

Dr. Bruno HARTMAN, 1990

Leon ŠTUKELJ, 1989

Tone KROPUŠEK, 1988

Borut PEČENKO, 1988

Branko KOCMUT, 1987

Dušan SENČAR, 1987

Skupina tehnologov v Tovarni dušika Ruše, 1986

Mirko FAJDIGA, 1986

Mladinski pevski zbor Maribor, 1985

Vitja RODE, 1985

Mariborska livarna , 1984

Boris HREN, 1984

SOZD Mariborska tekstilna tovarna, 1983

Dr. Vladimir BRAČIČ, 1983

Tovarna perila in konfekcije PIK Maribor, 1982

Milan ŽEVART, 1982

ZIV TAM - Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor, 1981

Časnik Večer, 1981

Metalna Maribor, 1980

Štefan PAVŠIČ, 1980

EM Hidromontaža Maribor, 1979

Franc RANT,  Maribor, 1979

Tovarna dušika Ruše , 1978

Janez HRIBAR, 1977

Dr. Bratko KREFT, 1977

Skupina projektantov TAM-a Maribor, 1975

Univerza v Mariboru, 1975

Visoka ekonomsko-komercialna šola Maribor, 1974

Krajevna skupnost Avgust Majerič Maribor, 1974

Občinska organizacija Rdečega križa Maribor, 1973

Janko GLAZER,  Ruše,  Ruše 74, 1973

Dr. Zora JANŽEKOVIČ, 1972

Zveza prostovoljcev - borcev za severno mejo 1918-1919, 1970vodoravna delilna črta