Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Datum objave: 27. 07. 2018 | Rok: 11. 08. 2018 Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Namenjeno: splošni javnosti Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo odločbo, s katero nepremičninam, parc. št. 1127/2 in 1127/3, obe k.o. 677 - ZGORNJE RADVANJE preneha status grajenega javnega dobra. Odločba je v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta