INTERVENTNA SANACIJA DOTRAJANE KANALIZACIJE Z IZVEDBO NOTRANJEGA OPLAŠČANJA BETONSKIH CEVI - I. FAZA (MLEKARNIŠKA, FRAMSKA, PREŠERNOVA - SLEPI DEL, MEDVEDOVA)
vodoravna delilna črta

Datum objave:23.7.2018
Rok:8.8.2018 do 9.00 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Popisi del 1.8.18.
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Popisi del 31.8.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Popis del
vodoravna delilna črta