Župan obiskal mariborski MKC
vodoravna delilna črta

 

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je obiskal javni zavod, Mladinski kulturni center Maribor, kjer so govorili o vseh projektih, s katerimi se trenutno ukvarjajo.

 

Zavod, ki ga odlikuje mlad in aktiven team delavcev, skrbi za dogajanje na področju mladine. Na Mo Maribor se trudimo, da v skladu s proračunskimi zmožnostmi vsako leto namenimo čim več sredstev prav mladim: 

- sofinanciramo 8 mladinskih centrov, ki jih upravljajo NVO, kar je največ v Sloveniji in posledično mladim namenja 150.000 evrov sredstev letno; 

- sofinanciramo javni zavod s področja mladine in mladinske kulture, Mladinski kulturni center (MKC) ter mu nameni 425.600 evrov letno; 

- sofinanciramo projekte s področja mladine v vrednosti 26.000 evrov letno; 

- sofinanciramo mednarodne projekte s področja mladinskih dejavnosti v vrednosti 20.000 evrov letno (sredstva so bila dodana z rebalansom proračuna 2018); 

- sofinanciramo Mestni mladinski svet v vrednosti 18.743 evrov na leto in dodatnih 4.000 evrov sprejetih v rebalansu proračuna za leto 2018 za dve novi zaposlitvi na Mestnem mladinskem svetu Maribor; 

- financiramo šport mladih v vrednosti 497.000 evrov; 

- sodelujemo v evropskih mrežah na področju mladinskega sektorja.

 


vodoravna delilna črta