Javni razpis za ''PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH MESTNE OBČINE MARIBOR''
vodoravna delilna črta

Datum objave:6.7.2018
Rok:21.8.2018
Kontaktna oseba:mag. Niko Jandl, nikojandl@maribor.si

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/18) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor.


Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazci za sestavo prijave
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta