Javno naznanilo javne razgrnitve OPPN za Urbani center Tezno (zdravstvena postaja Tezno, večnamenski objekt, igrišča pri OŠ)
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Javno naznanilo javne razgrnitve OPPN za Urbani center Tezno (zdravstvena postaja Tezno, večnamenski objekt, igrišča pri OŠ)
vodoravna delilna črta