Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PPE – Ta5-S (območje zdravstvenega doma) v mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta

Rok objave od 12. junija do 12. julija 2018

Vesna Bauman univ.dipl.pr.planer- podsekretarka Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za urejanje prostora;- Grajska ul. 7, 2000 Maribor tel. 02 2201 495

el.naslov: vesna.bauman@maribor.si


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Javno naznanilo
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Odlok
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Povzetek za javnost
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Povzetek za javnost - grafika
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ureditvena situacija
vodoravna delilna črta