Maribor z okolico mora biti sestavni del strategij
vodoravna delilna črta
10.1.2002

Cilj mariborske turistične strategije je razvijanje turizma v regiji ter uveljavitev blagovne znamke Maribor (Maribor-Pohorje).

Javni gospodarski zavod za turizem Maribor je skupaj s Športnim centrom Pohorje ter Mariborsko razvojno agencijo pripravil predloge in pripombe na strategijo slovenskega turizma 2001 – 2006, ki jo pripravljajo na ministrstvu za gospodarstvo v Ljubljani. Dopolnitve so podane tudi na osnovi javne obravnave predloga strategije, ki je bila 18. decembra 2001 v Mariboru. Osnovni poudarek je na tem, da v strategiji slovenskega turizma Maribora in njegovih turističnih potencialov skoraj ni. Pripravljalci dopolnil predlagajo, da se turizem obravnava kot izvozna panoga tudi pri dodeljevanju subvencij, garancij in kreditov.

Pohorje in Maribor v turističnem prometu Slovenije nista nepomembna, zato bi morala pohorski turizem in blagovna znamka Maribor (Maribor-Pohorje) biti uvrščena med turistične programe posebnega pomena. Zaokroženo turistično področje, ki povezuje Pohorje, Maribor, Podravje in Prlekijo, je pomembna regionalna turistična destinacija, kar dokazuje skoraj 7000 ležišč ter skoraj 800000 prenočitev v pohorskih in podravskih občinah. Na Pohorju je največje smučišče v Sloveniji z več športno rekreacijskimi centri, na tem področju se razvija zdraviliški turizem (Zreče, Ptuj, Radenci, Dobrna). Naravne znamenitosti Pohorja, kot so šotna barja z jezerci, slapovi, pragozdni predeli, avtohtone rastline, vinorodna pokrajina, mariborsko jezero, Mariborski otok ter mnoga druga jezera so dediščina Pohorja in Podravja predstavljajo pomembno vez narave in človeka. Pohorski turizem izraža poseben način preživljanja prostega časa, s svojo bogato ponudbo in kvalitetno turistično infrastrukturo ter s kvalitetnimi načrti razvoja, zato pomeni enega izmed pomembnih temeljev slovenskega turizma.

Mesto Maribor ima nekaj svetovno prepoznavnih stalnic, oblikuje pa tudi nove produkte, ki so usklajeni s sodobnim turističnim povpraševanjem. Dobro skupno delo na turističnem razvoju se odraža v oblikovanju sodobne turistične strategije za območje Maribora in okolice. Maribor je eno izmed redkih mest v Sloveniji, kjer je turistična strategija že pripravljena. Raznovrstna turistična ponudba, zimski turizem, vinske ceste, velike mednarodne prireditve kot Zlata lisica, nakupovalni turizem, termalni turizem, velike festivalske, športne, kulturne in mestne prireditve so turistični programi, ki utemeljujejo uvrstitev dodatne blagovne znamke Maribor (Maribor-Pohorje) v strategijo slovenskega turizma. V letu 2002 je načrtovan intenziven investicijski ciklus, poudarek je na pridobitvi okoli 2000 postelj, na dograditvi Turističnega centra Habakuk, na razvijanju kongresnega in poslovnega turizma. S predstavljenimi predlogi se želi prispevati h kakovosti in celovitosti nove strategije slovenskega turizma 2001-2006.


vodoravna delilna črta