Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za del območja Studenci 10-S (območje ob Erjavčevi 73)
vodoravna delilna črta

ikona spletne povezave http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=10198

vodoravna delilna črta