JAVNA RAZGRNITEV OPPN ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S – območje ob Erjavčevi 73
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Gradivo razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Naznanilo Erjavčeva73
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Naznanilo razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ureditvena situacija 22.5.18
vodoravna delilna črta