Letos za obnovo poslovnih prostorov več kot 90 mio
vodoravna delilna črta
31.1.2002

Problem pri upravljanju s poslovnimi prostori so nedokončani denacionalizacijski postopki. Začeli se bodo prodajati nerentabilni poslovni prostori, izkupiček bo namenjen za obnovo mestnega jedra.

Mestna občina Maribor oziroma njena služba za gospodarjenje z občinskim premoženjem trenutno gospodari s 457 poslovnimi prostori, katerih skupna kvadratura je 48 311,55 m2. V coni A1, ali tako imenovani peš coni, je 239 poslovnih prostorov, v katerih se pojavlja 54 različnih dejavnosti. 147 poslovnih prostorov ali tretjina je v postopku denacionalizacije. Od skupno 457 poslovnih prostorov je zasedenih 381, praznih pa 76. Od praznih jih je 39 v denacionalizacijskem postopku, 18 potrebnih obnove in 19 v razpisnem postopku. Za poslovne prostore, ki so potrebni obnove, je letos namenjenih 90,7 mio SIT. Večje investicije v vrednosti 50 mio SIT so predvidene v poslovnih prostorih na lokacijah Koroška c. 24, Gospejna ul. 2, Vetrinjska 30, Gosposka 7 in Pobreška 20. Za obnovo poslovnih prostorov v Gosposki ul. 16, Ulici kneza Koclja 2, na Cesti zmage 92 ter v Valvasorjevi ul. 70 je letos predvidenih 40,7 mio SIT. Ker so v preteklosti v poslovne prostore preurejali kleti, podstrešja, kurilnice, sušilnice in kolesarnice, se mnogi nahajajo na neurejenih dvoriščih in za oddajo v najem za poslovno dejavnost po današnjih standardih niso več primerni. Za 39 poslovnih prostorov, ki so v postopku denacionalizacije, mestna občina nima soglasja za oddajo v najem, kar predstavlja velik problem, saj postopki trajajo že deset let. V naslednjih štirih letih se predvideva prodaja nekaterih za mestno občino Maribor nerentabilnih prostorov. Za leto 2002 je izdelan program prodaje v okvirni vrednosti 301,9 mio SIT. Prihodek od prodaje bo namenjen za sofinanciranje prenove starega mestnega jedra skupaj s stanovanjskim skladom mestne občine Maribor. S prodajo neatraktivnih in neuporabnih poslovnih prostorov ter nakupom nekaterih novih bi se ustvaril fond približno 300 kvalitetnih poslovnih prostorov predvsem v mestnem jedru.


vodoravna delilna črta