Sporočilo za javnost - Občani izglasovali predlagane projekte v okviru participativnega proračuna
vodoravna delilna črta

Vključene Krajevne skupnosti in Mestne četrti izglasovale za njih najpomembnejše projekte

 

 

PREBIVALCI NAJVEČ TOČK PRIČAKOVANO NAMENILI PREDLAGANIM KOMUNALNIM PROJEKTOM

 

 

 

(Maribor, 29. 5. 2018) V sredo, 23. maja 2018, med 9. in 19. uro (odvisno od termina za glasovanje posamezne KS in MČ), je potekalo glasovanje o predlaganih projektih participativnega proračuna v dveh mestnih četrtih (Nova vas in Tabor) in treh krajevnih skupnostih (Razvanje, Limbuš in Pekre). MČ Radvanje bo glasovanje opravilo 6. junija med 9. in 19. uro, zaradi zamika seje Sveta MČ.

 

Vsak občan s stalnim prebivališčem v izbrani MČ ali KS je lahko na glasovnici, na kateri so bili navedeni predlagani projekti, ovrednotil 3 projekte, in sicer tako, da je projekt, ki je zanj najbolj pomemben, ovrednotil s 3 točkami, naslednjega z 2 in zadnjega z 1 točko. 

 

V KS Razvanje se je glasovanja udeležilo 37 volilnih upravičencev (od skupno 1125 upravičencev), pri čemer je bil ena glasovnica neveljavna; v KS Limbuš se je glasovanja udeležilo 57 volilnih upravičencev (od skupno 2108 upravičencev), pri čemer je bilo sedem glasovnic neveljavnih; v KS Pekre se je glasovanja udeležilo 70 volilnih upravičencev (od skupno 1744 in 27 začasno prijavljenih upravičencev), pri čemer sta bili dve glasovnici neveljavni; v MČ Tabor se je glasovanja udeležilo 87 volilnih upravičencev (od skupno 9.068 upravičencev), pri čemer je bilo osem glasovnic neveljavnih; v MČ Nova vas se je glasovanja udeležilo 85 volilnih upravičencev (od skupno 7993 upravičencev), pri čemer je bilo šest glasovnic neveljavnih.

 

 

Koliko točk so krajani podelili kateremu projektu, si lahko ogledate na povezavi: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1935 .

 

 

 

Svet izbrane MČ ali KS bo na prihodnji redni seji obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam. Potrjen prioritetni seznam projektov bo izbrana MČ ali KS v skladu s postopkom priprave predloga odloka o proračunu predala Mestni upravi MO Maribor.

 

 

O projektu participativni proračun v MO Maribor

 

Mestna občina Maribor je podprla pilotni projekt uvajanja participativnega proračuna v MČ Radvanje v letu 2015 in tako pilotno uvedla model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. Tri MČ (Radvanje, Nova vas in Tabor) in tri KS (Razvanje, Limbuš in Pekre) so izkazale interes za sodelovanje (v nadaljevanju izvedbe), kot proces razširitve projekta participativni proračun, zato bodo prav one pričele z izvedbo participativnega projekta.

 

Trenutno smo v drugi fazi izvajanja, ko so občani glasovali o prečiščenem in finančno ovrednotenem naboru predlogov projektov, ki je na predlog sveta MČ in KS predmet glasovanja. Rezultat glasovanja bo vrstni red projektov, kjer bodo projekti razvrščeni od najvišjega do najnižjega, glede na število glasov. Svet MČ oz. KS bo obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam.

 

                                                                                                                                        

 

 

 

Odnosi z javnostmi

 

Mestna občina Maribor

 


vodoravna delilna črta