Urejene prometnice pomenijo večjo prometno varnost
vodoravna delilna črta
21.3.2002

Pregled varnostne situacije v letu 2001.

Za leto 2001 so značilni zmerni trendi varnostnih pojavov na območju mestne občine Maribor, varnostne razmere pa se ocenjujejo kot stabilne. Pri obvladovanju varnostne problematike je zelo pomembno sodelovanje z institucijami, z lokalnimi skupnostmi, predvsem pa z Varnostnim sosvetom. Zaznanih je bilo 22 % manj dogodkov z znaki kaznivega dejanja. V obdelovanju primerov ter ob upoštevanju zakonodaje je bilo ugotovljeno, da v skoraj 30 % primerov ni bilo podanih vseh znakov kaznivega dejanja, zato so bila o tem oddana samo poročila. Na območju mesta Maribor so policisti obravnavali za 29,4 % več kaznivih dejanj. Sama notranja struktura kaznivih dejanj se ni bistveno spremenila, prav tako ni bilo odmevnejših kaznivih dejanj. Na območju Republike Slovenije je bilo v letu 2001 storjenih povprečno 376,3 kaznivih dejanj na 10000 prebivalcev, v mestni občini Maribor pa 393,7 kaznivih dejanj. Za 18,1 % se je povečalo število prekrškov s področja javnega reda in miru, pri čemer so najpogostejše kršitve pred, med in po raznih športnih prireditvah. Največ se je povečalo število kršitev na javnem kraju (18%), vzrok pa je bil v večini primerov alkohol. Za skoraj 11 % pa se je povečalo število kršitev v zasebnem prostoru. Letos je bila posebna pozornost namenjena varovanju javnih shodov in prireditev. Na območju Republike Slovenije je povprečno 355,9 kršitev zoper javni red in mir na 10000 prebivalcev, medtem ko jih je na območju mestne občine Maribor 243,2. Na področju prometne varnosti se stanje ocenjuje kot stabilno; v letu 2001 je bilo za 22,9 % manj prometnih nesreč, zmanjšalo pa se je tudi število mrtvih in telesno poškodovanih udeležencev prometnih nesreč. Prometno varnostne razmere v letu 2001 se lahko ocenjujejo kot zadovoljive, saj je v vseh segmentih opazen upad tako posledic prometnih nesreč, kot tudi število nesreč samih. Največ hujših prometnih nesreč se je zgodilo na mestnih vpadnicah, najpogostejši vzroki pa so neustrezna varnostna razdalja, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilna stran vožnje in neprilagojena hitrost. Na področju mirujočega prometa je bilo v letu 2001 izdanih 4425 obvestil o prekršku in plačilnih nalogov, kar je 22,7 % manj kot v letu 2000. Mestna redarska služba pa je v preteklem letu izdala 17.965 plačilnih nalogov, kar je skoraj enako kot v letu 2000. Na območju republike Slovenije se je v letu 2001 zgodilo 198,4 prometnih nesreč na 10000 prebivalcev, na območju mestne občine Maribor pa je to število 250 (lani 324,1). Zmanjšanje števila prometnih nesreč gre deloma pripisati boljši urejenosti prometne infrastrukture in potrjuje potrebo po čimprejšnji izgradnji obvoznic.


vodoravna delilna črta