V Mestnem parku nove večjezične informativne table
vodoravna delilna črta

Na glavnih vstopnih točkah v mariborski Mestni park stojijo nove table, katerih namen je informiranje o pomembnosti te priljubljene zelene površine v središču mesta, in sicer z vidika varstva naravne in kulturne dediščine. Na ta način želimo nagovoriti vsakodnevne in občasne obiskovalce parka ter turiste k primernem obnašanju in spoštljivem odnosu tako do žive narave kot tudi parkovne infrastrukture. Cilj je seznaniti obiskovalce, v kakšno posebno in hkrati ranljivo okolje vstopajo, in želimo si, da bi to posledično tudi vplivalo na zmanjšanje vandalizma.


vodoravna delilna črta