Bistro glavo varuje čelada 2018
vodoravna delilna črta

 

POROČILO Z VZGOJNO PREVENTIVNE AKCIJE

 

''BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA''

 

 

Kolesarjenje je med mladimi iz leta v leto bolj priljubljeno, saj pomeni prijetno obliko športnega življenja in zdrav, okolju prijazen način prevoza. Otrokom pomeni kolo še veliko več.  Omogoča veliko zabave, hkrati pa je prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok vozi sam in se z njim udeležuje v cestnem prometu. Vožnja s kolesom je hkrati tudi igra, prikazovanje sposobnosti in izražanje načina življenja. Žal pa so kolesarji poleg pešcev med bolj ogroženimi udeleženci v prometu.

 

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu namenja posebno pozornost mladim kolesarjem in njihovi varnosti, zato vsako leto izvedemo vzgojno preventivni dogodek, ki je v prvi vrsti namenjen mladim kolesarjem. Letošnja vzgojno-preventivna akcija ''Bistro glavo varuje čelada'' je potekala v petek, 20. aprila 2018 na prireditvenem prostoru Trga Leona Štuklja in je sovpadala z mednarodnim dnevom Zemlje.

 

       

 

Vzgojno preventivna akcija  se je začela s pozdravnim nagovorom župana dr. Andreja FIŠTRAVCA in predsednika SPV Vinka VIRTNIKA. Sledila je kratka predstavitev akcije in aktivnosti, ki so potekale na prireditvenem prostoru ter predstavitev trase kolesarjenja z navodili varnega kolesarjenja.

 

           

 

           

 

 

   

 

                                                       

 

Osnovni namen vzgojno preventivne akcije ''Bistro glavo varuje čelada'' je bil udeležencem akcije predstaviti koristnost in uporabnost kolesarske čelade za otroke in odrasle, oblikovati pozitiven  odnos do uporabe kolesarskih čelad in čelado predstaviti kot izdelek, ki je prijeten, frajerski, zaželen. Mlade kolesarje smo nagovarjali k strpnemu in odgovornemu ravnanju kolesarjev v prometu in jih v spremstvu policistov in redarjev na kolesih,  policista in reševalca

 

 

na motornem kolesu in mentorjev prometne vzgoje popeljali na učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah.

 

 

Po mestnih prometnicah je kolesarilo 130 kolesarjev iz 13. mariborskih osnovnih šol, ki so že opravili kolesarski izpit in imajo dovolj znanja in spretnosti, obenem pa je bila to zanje priložnost za spoznavanje prometa v mestnem središču. Vsem prijavljenim učencem, ki so organizirano kolesarili je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podaril kolesarsko čelado.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg kolesarjenja po mestnih prometnicah je na Trgu Leona Štuklja potekal pester spremljevalni program. Na stojnicah so se poleg Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor predstavili še: AVP SPV, podjetje TOP STIL d.o.o.,  Srednja prometna šola Maribor, Zveza prijateljev mladine Maribor, Mariborska kolesarska mreža, Društvo Študentov naravoslovja, Center eksperimentov Maribor in  Zavod PIP.

 

 

 

Med posledicami prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, so najbolj pogoste poškodbe glave, ki spadajo med najtežje poškodbe. Velika zaščita za glavo je kolesarska čelada, ki pa polno varovalno vlogo prevzame le, ko je pravilno nameščena. Pri paviljonu AVP SPV so obiskovalcem vzgojno preventivnega dogodka zelo nazorno predstavili posledice padca in poškodbe glave brez ustrezne kolesarske čelade.

 

 

Na tehtnicah za naletno težo so se lahko prepričali kako narašča naletna teža s hitrostjo in koliko smo pri različnih hitrostih (30/50/90 km/h) v trenutku trka dejansko težki.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stojnici podjetja TOP STIL d.o.o. - proizvajalca zaščitnih kolesarskih čelad so obiskovalcem podali navodila o načinu pravilne izbire čelade, s praktičnim prikazom pravilne namestitve in uporabe le te.

 

 

     

 

     

 

Na stojnici Srednje prometne šole so dijaki predstavili aktivnost šole na področju varnosti v cestnem prometu in izobraževalne programe.

 

 

 

 

 

 

Na stojnici Centra eksperimentov Maribor je potekal prikaz eksperimentov in zdrave rekreacije, princip vetrne in sončne elektrarne in Teslov transformator.

 

 

 

 

 

Na stojnici Društva Študentov naravoslovja so opozarjali na onesnaženost našega planeta s plastiko. Udeležence akcije so vabili, da si vsak naredi svojo vrečko iz blaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Zveza prijateljev mladine Maribor je udeležence akcije vabila v ustvarjalno delavnico. Pripravili  so delavnice predelave in ponovne uporabe, interaktivno igro na temo trajnostne mobilnosti in igralni kotiček. Mlade so informirali in osveščali o zdravem načinu življenja, dejavnem preživljanju prostega časa in skrbi za lepo okolje.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

       

 

 

Na stojnici Zavoda PIP so mlade informirali o Evropski uniji in o vlogi mladih v uniji.   

 

        

 

 

 

 

 

Za brezhibnost in manjša popravila koles so poskrbeli v mobilni kolesarski delavnici Mariborske kolesarske mreže.     

 

    

 

 

 

 

      

 

V okviru prireditve so se mladi kolesarji pomerili še v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu, ki ga je pripravilo podjetje MOPA d.o.o.

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Za varnost in red na prireditvenem prostoru in na trasi kolesarjenja so poleg članov komisije za akcije pri SPV  skrbeli še člani ZŠAM Certus Maribor, dijaki Srednje prometne šole Maribor, policisti in redarji na kolesih ter policist in reševalec na motornem kolesu.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojno preventivna akcija »Bistro glavo varuje čelada« se je zaključila z razglasitvijo zmagovalcev v spretnostni vožnji na poligonu in podelitvijo nagrad.

 

      

 

    

 

     

 

 

Prireditev je bila medijsko odmevna. Članke in izjave s prireditve so objavili na RTV Slovenija TV studio Maribor, Radiu City, Radiu Maribor in v Večeru.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Maribor, 20. april 2018

 

 

Poročilo pripravila:                                                                       Vinko VIRTNIK, l.r.

 

Jožica Trlep, koordinatorica                                                       Predsednik SPV v CP                                                  

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Bistro glavo varuje čelada Maj 2018
vodoravna delilna črta