Akcija kaj veš o prometu 2018
vodoravna delilna črta

26. MEDOBČINSKO PROMETNO TEKMOVANJE

 

KAJ VEŠ O PROMETU

 

 

V organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je v sredo, 11. aprila 2018, na prireditvenem prostoru pri Osnovni šoli borcev za severno mejo uspešno potekalo že 26. medobčinsko prometno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se je začelo s pozdravnim nagovorom predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vinka VIRTNIKA ter glasbenim nastopom učencev OŠ borcev za severno mejo.

 

 

      

 

 

Tekmovanje Kaj veš o prometu je edino tovrstno tekmovanje, ki poteka pod okriljem šol in občinskih SPV ter pri otrocih razvija zdravo tekmovalnost v znanju ter varnejšem ravnanju v prometu. Osnovni namen tekmovanja je dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu na širokem številu vključenih učencev, od šolskih, občinskih do državnega tekmovanja.

 

 

Letošnjega že 26. medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu  se je udeležilo 22 tekmovalcev v kategoriji kolo, iz petih osnovnih šol z območja Mestne občine Maribor in ene osnovne šole z območja Občine Hoče - Slivnica. V kategoriji moped so tekmovali 3 tekmovalci vsi iz Srednje prometne šole Maribor.

 

 

Pred ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah so policisti PP Maribor II opravili pregled ustreznih dokumentov, tehnično brezhibnost koles in mopedov ter predpisano opremo tekmovalcev.

 

 

  

 

 

Tekmovalci medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu v kategoriji kolo in kategoriji moped, so se pomerili v spretnostni vožnji na poligonu, preverjanju teoretičnega znanja prometnih predpisov in praktične vožnje v dejanskem prometu.

 

 

  

 

    

 

 

    

 

 

  

 

 

Med kolesarji je zmagal Marin KLADOŠEK iz Osnovne šole borcev za severno mejo, drugo mesto je zasedel Mick MAČEK iz Osnovne šole Draga Kobala , tretje mesto pa Gašper ČERNETIČ iz Osnovne šole Angela Besednjaka. V kategoriji moped je prvo mesto osvojil Matic DVORŠAK, drugi je bil David POLNER in tretji Patrik BOLCAR vsi iz Srednje prometne šole Maribor.

 

 

   

 

 

   

 

 

Prvi trije posamezniki v kategoriji kolo in kategoriji moped so prejeli zlato, srebrno oz. bronasto odličje in bodo občine na območju Upravne enote Maribor, 26. maja 2018 zastopali na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu, ki bo potekalo v Ljubljani.

 

 

 

 

 

 

Ekipno so bili med kolesarji najboljši tekmovalci OŠ Draga Kobala. Za nagrado jim je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor podaril kolo. Drugo mesto je osvojila ekipa OŠ Franca Rozmana Staneta, tretje mesto pa ekipa OŠ Angela Besednjaka.

 

 

  

 

 

Tekmovanje pod vodstvom Vinka VIRTNIKA je potekalo tekoče in brez zapletov. Za nemoten in varen potek tekmovanja so poskrbeli prostovoljci, člani komisije za akcije SPV, člani ZŠAM Certus Maribor, policisti in redarji na kolesih, reševalec ZD Maribor, OE Nujna medicinska pomoč, predstavniki šol vožnje, mentorji prometne vzgoje in dijaki Srednje prometne šole  Maribor. Nemoteno testiranje tekmovalcev so zagotovili predstavniki podjetja Primotehna d.o.o..

 

 

   

 

 

     

 

 

   

 

 

 

Zapisala:

 

Jožica TRLEP, koordinatorka VI

 

Vinko VIRTNIK, l.r.

 

Predsednik sveta za preventivo

 

in vzgojo v cestnem prometu

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Kaj veš o prometu 2018
vodoravna delilna črta