UREDITEV ZUNANJEGA ATRIJA NA OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
vodoravna delilna črta

Datum objave:23.4.2018
Rok:28.5.2018 do 9:15 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PGD VODILNA MAPA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip PGD ARHITEKTURA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PGD NAČRT GRADBENE KONSTRUKCIJE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip PGD NAČRT ELEK. INSTALACIJ
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PGD NAČRT STROJNIH INSTALACIJ
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI VODILNA MAPA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip PZI NAČRT ARHITEKTURE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip PZI NAČRT EL. INSTALACIJ
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI NAČRT STROJNIH INSTALACIJ
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GRADBENO DOVOLJENJE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  VARNOSTNI NAČRT
vodoravna delilna črta