PREUREDITEV ZUNANJEGA VHODA Z NADSTREŠNICO NA OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ
vodoravna delilna črta

Datum objave:23.4.2018
Rok:28.5.2018 do 9:00 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PROJEKTNA DOK. PGD, PZI NAČRTI
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek PGD, PZI NAČRTI ODSTRANITVENIH DEL
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek PGD, PZI VODILNA MAPA
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek PGD, PZI ARHITEKTURA
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek PGD, PZI NAČRT GOSP. Z GRAD. ODPADKI
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  VARNOSTNI NAČRT
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GRADBENO DOVOLJENJE
vodoravna delilna črta