Župan obiskal Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta
vodoravna delilna črta

 

 Župan je danes obiskal Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta, ki se je leta 2008 združila z OŠ Ivana Cankarja. V okviru združitve so na OŠ FRS prešla večina učencev in učiteljev iz OŠ Ivana Cankarja. Pred združitvijo so bili dograjeni učilniški prostori in obnovljena obstoječa razdelilna kuhinja, še dalje oskrbovana s prehrano iz sosednje OŠ bratov Polančičev.

 

OŠ Franca Rozmana Staneta je druga največja šola v Mestni občini Maribor. V šolskem letu 2017/2018 šolo obiskuje 569 učencev, malico ima 569 učencev, 487 pa kosilo.
 
Zaradi utesnjenosti prostorov in kulturnega prehranjevanja skoraj 600 učencev je potrebno k obstoječim prostorom s prizidkom zagotoviti dodatne prostore za prehrano in prehod iz razdelilne v lastno kuhinjo.
Šola je v preteklih letih sama financirala celotno projektno in investicijsko dokumentacijo. Pri izdelavi investicijske dokumentacije je strokovno sodeloval sodelavec iz projektne pisarne. Vrednost celotne investicije je 502.000,00 EUR.

 

 

 


vodoravna delilna črta