Županovi delovni obiski javnih zavodovo in podjetij
vodoravna delilna črta

 

Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec zjutraj ob osmi uri obiskal otroke v vrtcu Borisa Pečeta. Na delovnem sestanku med vodstvom vrtca in županom so bile izpostavljene potrebe vrtca, kjer je župan povedal, da so v potrjenem Programu obnove objektov in opreme mariborskih javnih vrtcev za leto 2018 v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor evidentirane naslednje prioritete:

- v letu 2019 - obnova sanitarij, izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje ter hlajenje igralnic  v enoti Košaki in pa  izdelava projektne dokumentacije  za obnovo sanitarij v enoti Bresternica.
-  letu 2020 -  obnova razdelilne kuhinje  in ograje v enoti Košaki ter obnova sanitarij v enoti Bresternica.
 
Delovni sestanek je kasneje v dnevu potekal tudi na Zvezi prijateljev mladine. Mestna občina Maribor v ZPM sofinancira izvajanje programov za prosti čas otrok in mladine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in
druge sorodne programe, namenjene prostemu času otrok in mladine, za katere predhodno pridobijo soglasje mestne občine.
 
Mestna občina Maribor za omenjene programe v letu 2018 namenja 130.000 EUR.
 
Zveza prijateljev mladine Maribor je bila na javnem razpisu leta 2015 izbrana za izvajalca programa »Mladi za napredek Maribora« za obdobje treh let, in sicer od leta 2015 do 2018. Za izvajanje programa v šolskem letu 2017/2018 bo ZPM Maribor prejel predvidoma 50.000 EUR (8.000 EUR v letu 2017 in 42.000 EUR v letu 2018).
 
Trenutno poteka Javni razpis za izbiro izvajalca programa »Mladi za napredek Maribora« za obdobje 2018 – 2021. Rezultati razpisa še niso znani.
 
Skupaj bo ZPM Maribor v letu 2018 od Mestne občine Maribor prejel 180.000,00 EUR za prostočasne in dodatne aktivnosti otrok in mladine v občini Maribor.
 
Ob obisku na javnem podjetju Energetika Maribor je bilo govora o skupnem projektu, ki se vodi na vseh javnih podjetjih, to je URBAN INNO. Gre za vzpostavitev skupne točke (pobudnik je MO Maribor) preko katere bi posredovali informacije in e-storitve javnih podjetij. Vsi direktorji so s tem projektom seznanjeni in ga tudi podpirajo. Ta projekt je idealno izhodišče za boljše sodelovanje in tvorno izmenjavo informacij med vsemi Javnimi podjetji.
 
 
 


vodoravna delilna črta