Začetek dogodkov v sklopu Maistrovega leta
vodoravna delilna črta

Danes je župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec otvoril razstavo »Maistrovo leto 2018«, ki je nastala v organizaciji MO Maribor, OŠ borcev za severno mejo in Domovinskega društva Rudolfa Maistra. Razstava in pripadajoče predavanje, ki ga izvaja društvo, bosta v prihodnjih mesecih potovala po  vseh mariborskih osnovnih šolah.
 
Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je ob tem dejal: »Maribor je vedno znova odločujoč gradnik slovenske nacionalne zgodovine, kar prevečkrat pozabimo, kljub temu da leži ob izjemno pomembni meji. Prav je, da stoto obletnico bojev za severno mejo dostojno obeležimo in veseli me, da bomo imeli v letošnjem letu raznovrstno paleto dogodkov in proslav v čast spoštovanemu generalu Maistru.«.
Na današnji dan je na Osnovni šoli borcev za severno mejo potekalo tudi prvo predavanje o življenju in delu generala Rudolfa Maistra, ki ga je izvedlo Domovinsko društvo Rudolfa Maistra, ki bo skozi leto obiskalo vseh 21 mariborskih osnovnih šol, s predavanjem pa se bo po osnovnih šolah selila tudi razstava.
 
 


vodoravna delilna črta