Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Grad
vodoravna delilna črta

Datum objave:2.3.2018
Rok:17.3.2018
Kontaktna oseba:Petra Kovač

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12,24/13,10/14,58/16) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 1958  k.o. Maribor- Grad,  izgradnjo enostavne stavbe  Židovska ulica 5, gradnjo dela strehe , ki v celotni dolžini skupaj znaša 3,78 m2 in sega na zemljišče parc. št. 1958 k.o. Maribor-Grad, dovoz delavcev, materiala in delovnih naprav ter opravi vsa dela v zvezi z izgradnjo navedenega dela strehe in možnost dostopa na zemljišče za potrebe nemotenega izvajanja del, vseh vzdrževalnih del, popravil in nadzora dela strehe, v korist služnostnega upravičenca.

 

 

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

 

Urad za komunalo, promet in prostor

vodoravna delilna črta