OBNOVA CENTRALNE KUHINJE V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR
vodoravna delilna črta

Datum objave:16.2.2018
Rok:16.3.2018 9:00
Kontaktna oseba:Služba za javna naročla

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  POPIS DEL 28.2.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  POPIS DEL
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip ARHITEKTURA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip ELEKTRO INSTALACIJE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  NGGO - KUHINJA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip POŽARNA VARTNOST
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI VOD. MAPA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip STROJNE INSTALACIJE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip TEHNOLOŠKI NAČRT
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip VARNOSTNI NAČRT
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek ESPD obrazec
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del - popravek 8.3.2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zapisnik - hidrantno omrežje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zapisnik - razsvetljava
vodoravna delilna črta