Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Koroška vrata
vodoravna delilna črta

Datum objave:14.2.2018
Rok:1.3.2018
Kontaktna oseba:Petra Kovač

 

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12,24/13,10/14,58/16) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 2022  k.o. Koroška vrata,  izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega priključnega kablovoda in dovoz delavcev, materiala in delovnih naprav ter opravi vsa dela v zvezi i izgradnjo predmetnega objekta in možnost vsakokratnega neoviranega dostopa  za potrebe nemotenega izvajanja vseh gradbenih del, vzdrževalnih del, popravil in nadzora predmetnega objekta.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

Petra KOVAČ

 


vodoravna delilna črta