Listina
vodoravna delilna črta

 

 

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Maribor, 2019

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, 2018

Zavod Detel, zavod za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov, 2016

Kulturno društvo Pekre Limbuš, 2015

Varstveno delovni center Polž Maribor, 2015

Študentski domovi Univerze v Mariboru, 2014

Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013

Združenje ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), 2013

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, 2013

Tovarna podjemov Maribor, 2012

Stalni organizacijski odbor medicine in prava pri UKC Maribor, 2011

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije, 2011
Prostovoljno gasilsko društvo Pekre, 2010

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 2010

Pevska šola CS, 2010

Društvo EIP Slovenija, Šola za mir, 2009

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor, 2009

Nadškofija Maribor, 2009

Kulturno društvo Plesna izba Maribor, 2008

Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor, 2008

Klub rejniških družin Maribor, 2008

Inova IT d.o.o., 2007

Mariborska livarna Maribor, 2007

Slovensko društvo za celiakijo Maribor, 2007

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, 2006

Kinološko društvo Maribor, 2006

Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor, 2006

Dispanzer za otroke, 2005

Kulturno društvo Pihalni orkester Svoboda Maribor, 2005

Prostovoljno gasilsko društvo Brezje Maribor, 2004

Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor, 2004

Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava, 2004

Športna zveza Maribor, 2003

Center za bolezni dojk Kliničnega oddelka za ginekologijo Splošne bolnišnice Maribor, 2003

Doba, Zavod za izobraževanje Maribor, 2002

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, 2002

KPC Narodni dom Maribor, 2002

Policijski sindikat Podravja Maribor, 2001

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije - podružnica Maribor, 1999

Društvo ljubiteljev knjig CIPROŠ Maribor, 1999

Glasbena matica Maribor, 1999

Center za socialno delo Maribor, 1998

Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, 1998

Zveza prijateljev mladine Maribor, 1998

Andragoški zavod Maribor,  Ljudska univerza, 1997

Srednja kmetijska šola Maribor, 1997

Turistično društvo Maribor, 1997

Društvo upokojencev Maribor Center, 1996

Moški pevski zbor Obrtnik, 1996

Pihalni orkester KUD Pošta Maribor, 1996

Oddelek za otroške bolezni Splošne bolnišnice, 1995

Založba Obzorja Maribor, 1995

Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor, 1995

Hortikulturno društvo Maribor, 1994

Zgodovinsko društvo Maribor, 1994

Akvarij - Terarij Maribor, 1993

Mariborski oktet, 1993

Organizacijski odbor projekta Mladi raziskovalci za napredek Maribora, 1993

Oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo Splošne bolnišnice Maribor, 1992

Visoka kmetijska šola Maribor, 1992

Pokrajinski arhiv Maribor, 1991

Univerza v Mariboru,  Inštitut informacijskih znanosti, 1991

Gasilsko društvo Maribor-mesto, 1991

Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek Maribor, 1990

Svila Maribor, 1990

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 1990

Srednja glasbena in baletna šola Maribor, 1989

Tekol Maribor, 1989

Strojna Maribor, 1988

Zavod za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov Bodočnost, 1988

AD TAM Maribor, 1987

Stojan POŽAR, 1987

Zlatorog Maribor, 1987

Kulturno-umetniško društvo Študent, 1986

Stojan PERHAVC, 1986

Anton ULRIH-KRISTL, 1986

Ivan GORJUP, 1985

Anica KUHAR, 1985

Franci MRCINA, 1985

Karel RAKUŠA, 1985

Mariborska knjižnica, 1985

Mestna zveza organizacij za tehnično kulturo Maribor, 1985

Radio Maribor, 1985

Gasilska zveza mesta Maribor, 1984

Sladkogorska tovarna papirja Sladki vrh, 1984

Ivo SKERLOVNIK, 1984

Srednja šola pedagoške in kulturne usmeritve Maribor, 1984

Pokrajinski muzej Maribor, 1983

Univerzitetna knjižnica Maribor, 1983

ZIV TAM TVT Boris Kidrič, 1983

Mariborske invalidske organizacije, 1982

DO Karoserist Maribor, 1982

Železničarsko kulturno-umetniško društvo Krilato kolo, 1982

Konjeniški klub Maribor, 1982

Društvo za telesno vzgojo Partizan Maribor-Center, 1982

Boris ČIŽMEK - Bor,  Ljubljana,  Kidričeva 15, 1982

Planinsko društvo Ruše, 1981

Zveza kulturnih organizacij Maribor, 1981

Delavsko kulturno-umetniško društvo Angel Besednjak, 1980

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, 1980

Društvo za telesno vzgojo Partizan-Železničar Maribor, 1980

Mariborsko športno društvo Branik , 1980

Splošna bolnišnica Maribor, 1980

Tovarna umetnih brusov Swaty Maribor, 1979

Slovensko narodno gledališče Maribor, 1979

Društvo za telesno vzgojo Partizan-Studenci Maribor, 1979

Visoka tehnična šola Maribor, 1979

AMD Orehova vas, 1978

Dravske elektrarne Maribor, 1978

Borštnikovo srečanje, 1977

Mariborska tekstilna tovarna, 1977

Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor, 1977

MPZ Slava Klavora Maribor, 1976

Elektrokovina Maribor, 1976

Muzej narodne osvoboditve Maribor, 1975

Pobratena občina Kraljevo, 1975vodoravna delilna črta