Proračun 2002
vodoravna delilna črta

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 01 Kabinet župana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 02 Služba mestnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 03 Oddelek za finance
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 04 Oddelek za družbene dejavnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 05 Oddelek za splošne in pravne zadeve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 06 Oddelek za gospodarske dejavnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 08 Komunalna direkcija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 09 Zavod za prostorsko načrtovanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 10 Zavod za šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 11 Zavod za turizem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 12 Zavod za varstvo okolja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 13 Mestni inšpektorat
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 14 Služba za zaščito in reševanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 16 Politične organizacije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 17 Ostale organizacije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 18 Stanovanjsko gospodarstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 20 Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 21 Služba za geografski – informacijski sistem ter obdelavo podatkov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrt  - 22 Služba finančnega nadzora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Finančni načrti MČ in KS
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 01 Kabinet župana
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 02 Služba mestnega sveta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 03 Oddelek za finance
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 04 Oddelek za družbene dejavnosti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 05 Oddelek za splošne iz pravne zadeve
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 06 Oddelek za gospodarske dejavnosti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 08 Komunalna direkcija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 09 Zavod za prostorsko načrtovanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 10 Zavod za šport
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 12 Zavod za varstvo okolja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 13 Mestni inšpektorat
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 14 Služba za zaščito in reševanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 18 Stanovanjsko gospodarstvo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 20 Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 21 Služba za geografski – informacijski sistem ter obdelavo podatkov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev finančnega načrta  - 22 Služba finančnega nadzora
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev odloka o proračunu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitev proračuna MOM za leto 2002
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obrazložitve  - Obrazložitve k finančnim načrtom MČ in KS za leto 2002
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2002
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Pregled odhodkov po uporabnikih in namenih - zbir
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pregled po namenih in programih  - Pregled odhodkov po namenih in programih - zbir
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Priloga 1  - Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Priloga 2  - Načrt delovnih mest v Mestni upravi za leto 2002
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Razporeditev  - Razporeditev predvidenega ostanka sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2001
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Seznam odredbodajalcev Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Splošni del proračuna
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Terminski plan  - Prikaz terminskega plana investicij z opredelitvijo odgovorne osebe
vodoravna delilna črta