Proračun za leto 2000
vodoravna delilna črta

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Odlok o proračunu MOM za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Bilanca prihodkov in odhodkov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Kabinet župana  - Načrt odhodkov za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komunalna direkcija  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Mestni inšpektorat  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Oddelek za družbene dejavnosti  - Finančni načrt odhodkov za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Oddelek za finance  - Finančni načrt odhodkov za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Oddelek za gospodarske dejavnosti  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Oddelek za splošne in pravne zadeve  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ostale organizacije  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Politične stranke  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Posebni del proračuna - odhodki po skupinah
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Posebni del proračuna - odhodki po uporabnikih
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Račun financiranja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Račun finančnih terjatev in naložb
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Služba mestnega sveta  - Finančni načrt odhodkov za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Služba za GIS ter obdelavo podatkov  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Služba za zaščito in reševanje  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Splošni del proračuna
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Zavod za prostorsko načrtovanje  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Zavod za šport  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Zavod za turizem  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Zavod za varstvo okolja  - Finančni načrt za leto 2000
vodoravna delilna črta