VABILO - Predstavitev projektov krožnega gospodarstva v urbanih območjih - 18.1.2018
vodoravna delilna črta

Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor bosta iz pobude Evropske unije Urban Innovative Actions (UIA) v naslednjih treh letih prejeli več kot sedem milijonov evrov sredstev, ki jih bosta vložili v pilotne projekte, s katerimi bosta pristopili k reševanju sodobnih urbanih izzivov. Oba projekta sodita v področje razvijanja krožnega gospodarstva v urbanih območjih – ljubljanski temelji na invazivnih rastlinah, mariborski pa na predelavi bioloških odpadkov v uporabne urbane zemljine.

 

 

Krožno gospodarstvo je model, znotraj katerega materiali krožijo in se ponovno uporabijo. Z inovativnimi rešitvami predelav in obdelav materialov ustvarjamo nove proizvode, iz njih nove materiale, posledično ustvarjamo nove prihodke, s katerimi zmanjšujemo lastne stroške. Temelj krožnih modelov je povezovanje med različnimi akterji in krožno gospodarstvo lahko zaživi le, če bomo tudi občine med seboj sodelovale. Zato ni naključje, da bosta obe največji slovenski mestni občini, zastopani z obema podžupanoma, Dejanom Crnekom in Sašem Pelkom, svoja projekta predstavili skupaj, in sicer v

 

 

četrtek, 18. januarja 2018, ob 10. uri v dvorani generala Maistra,

 

v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1.

 

 

Predstavili bomo vsebino in potek obeh projektov, s katerima bosta mestni občini prihodnja tri leta na specifičnih področjih razvijali koncepte krožnega gospodarstva.

 

 

Približno 359 milijonov ljudi oziroma 72 % celotnega prebivalstva EU živi v mestih in urbanih predmestjih. Urbana območja se soočajo z medsebojno povezanimi izzivi na področju zaposlovanja, preseljevanja, demografije, onesnaževanja voda in tal. Vendar pa predstavljajo tudi motorje novih idej in rešitev, so dinamična okolja, kjer se dogajajo velike spremembe s hitrim tempom. Urban Innovative Actions (UIA) je pobuda Evropske unije, ki mestnim območjem po vsej Evropi zagotavlja sredstva za testiranje novih inovativnih rešitev, ki jih prinašajo urbani izzivi.

 

 


vodoravna delilna črta