Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo
vodoravna delilna črta

Datum objave:16.1.2018
Rok:31.1.2018
Kontaktna oseba:Anja Kolšek, 02 / 2300 482, anja.kolsek@maribor.si
Mestna občina Maribor bo na podlagi druge alineje prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 51. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter odločitve župana št. 47800-7/2017-1 z dne 18.12.2017, oddala v brezplačno uporabo naslednje nepremičnine: - parc. št. 153/3 - parc. št. 153/12 s stavbo št. 235 - parc. št. 153/13 s stavbo št. 363 - parc. št. 153/14 s stavbo št. 230 - parc. št. 153/15 - parc. št. 153/16 s stavbo št. 256 in št. 262 - parc. št. 153/5 s stavbo št. 262 - parc. št. 149/1 - parc. št. 149/17 - parc. št. 153/22, vse k.o. 650 Malečnik. Nepremičnina se bo oddala v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo za obdobje petih (5) let. Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor. Št.: 47800-7/2017 MESTNA OBČINA MARIBOR Urad za šport

vodoravna delilna črta