Razjasnitev dejstev za članek »Obtožni predlog brez mnenja državnega sveta«
vodoravna delilna črta


Objavljamo razjasnitve dejstev za članek »Obtožni predlog brez mnenja državnega sveta«, ki je bil objavljen v Večeru dne 11. 1. 2018.

V skladu z dilemami, ali se je župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec bil dolžan in zakaj se je udeležil včerajšnjega naroka za glavno obravnavo v zgoraj navedeni zadevi, pojasnjujemo sledeče.

MO Maribor je dne 19. 6. 2017 prejela Vabilo oškodovancu na glavno obravnavo, ki je bilo naslovljeno na oškodovanca - predstavnika Mestne občine Maribor. Istega dne je MO Maribor prejela Vabilo priči na glavno obravnavo, ki je bilo naslovljeno na predstavnika MOM. V predmetnem vabilu je bilo med drugim navedeno opozorilo, da, če se predstavnik obravnave ne udeleži, se lahko odredi prisilni privod, denarna kazen ter naloži plačilo stroškov za privedbo in preložitev glavne obravnave itd. V predmetnem vabilu so bili vnaprej zapisani predvideni datumi glavnih obravnav do konca meseca septembra 2017.

V nadaljevanju, do razpisa včerajšnjega naroka, se nobena izmed obravnav ni opravila oz. so bile vse preklicane in zgolj preložene na nov datum. Na nobenem obvestilu ni bilo navedeno, da za ta narok ne velja vabilo priči oz. predstavniku oškodovanca, torej MO Maribor. Prav iz tega razloga seveda ni bilo mogoče z gotovostjo zavzeti stališča, da župan na samem naroku ne bi bil zaslišan.

MO Maribor oz. pooblaščenec bo pred naslednjim narokom tudi pisno pozval sodišče, da se naj izjasni o tem, če se mora predstavnik oškodovanca oglasiti na sodišču kot priča.


vodoravna delilna črta