Javni razpis za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v MOM za leto 2018

Datum objave:8.1.2018
Rok:23. 1. 2018
Kontaktna oseba:Irena KOZAR, irena.kozar@maribor.si, 02/2201-449
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, Slovenska 40, Maribor, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro pri imenovani kontaktni osebi ali pošljejo svoja vprašanja na e-naslov: info-okolje@maribor.si.

Priloge
 Javni_razpis 2018
 Obrazec 1-Prijava 2018
 Obrazec 2-Program 2018
 Obrazec 3-Zahtevek 2018
 Obrazec 4-Finančno poročilo 2018
 Razpisna dokumentacija 2018
 Vzorec pogodbe 2018