Program dela SPV 2018
vodoravna delilna črta

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor je na 8.  redni seji, dne 7. decembra 2017 sprejel Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor za leto  2018. Posebno pozornost bo SPV tudi v letu 2018 namenjal preventivi in vzgoji na področju najšibkejših udeležencev v cestnem prometu.

 

 

 

 

PROGRAM DELA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM

 

PROMETU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

 

 

 

 

I. TRIMESEČJE

 

 

  1. INFORMACIJA O STANJU PROMETNE VARNOSTI V LETU 2017 NA OBMOČJU MO MARIBOR

     

 

Priprava informacije: Policija

 

 

 

 

  1. AKCIJA PEŠEC V PROMETU

     

 

·         Izvedba akcije BODI PREVIDEN v lokalnem okolju  med 4. in 10. februarjem   in med 1. in 15. oktobrom 2018

 

 

     Nosilec akcije: komisija za akcije v sodelovanju s Policijo, ZŠAM Certus Maribor,

 

                            Medobčinskim redarstvom in Srednjo prometno šolo Maribor

 

 

 

 

  1. JE VAŠ OTROK PRIPET - januar - maj in oktober - december 2018

     

 

·        Delavnica za učitelje in vzgojiteljice,

 

·        Opazovanje pripetosti pred šolami in vrtci

 

·        Razgovor s starši in izvedba akcije pred vrtci in šolami, 

 

·        Demonstracijske naprave za pravilno uporabo otroških sedežev,

 

·        Zaključna prireditev ''RED JE VEDNO PAS PRIPET'' 14.3.2018 oz. 21.3.2018

 

 

          Nosilec akcije: komisija za akcije in komisija za izobraževanje v sodelovanju s Policijo,

 

                                      šolami  in vrtci, Zvezo prijateljev mladine Maribor, Medobčinskim

 

                                  redarstvom in Srednjo prometno šolo Maribor

 

 

 

 

4.  IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV PROMETNE VZGOJE

 

 

·         Izvedba učne delavnice za mentorje prometne vzgoje

 

 

           Nosilec aktivnosti: komisija za izobraževanje v sodelovanju z AVP SPV

 

 

5.  IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH VOZNIKOV

 

     

 

·         obnovitvena predavanja CPP voznikov motornih vozil

 

 

     Nosilec aktivnosti: SPV, komisija za izobraževanje v sodelovanju s ŠV,

 

                                 ZD Maribor, OE  Nujne medicinske pomoči, Primotehno d.o.o.

 

 

 

  

 

II. TRIMESEČJE

 

 

1.   KOLO  V  PROMETU

 

 

·        Kolesarski izpiti,

 

·        Varno kolo (pregled koles in koles z motorjem),

 

 

           Nosilec akcije: SPV, komisija za akcije, komisija za izobraževanje v sodelovanjem s

 

                                  Policijo, Medobčinskim redarstvom in ZŠAM Certus Maribor

 

 

 

 

2.  MEDOBČINSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU – april - maj 2018

 

 

·        Poziv šolam za izvedbo šolskega tekmovanja

 

·        Izvedba medobčinskega tekmovanja 11. april  oz. 17. april 2018

 

·        Priprave na državno tekmovanje in udeležba na državnem tekmovanju

 

 

          Nosilec aktivnosti: SPV v  sodelovanju s komisijo za akcije, komisijo za izobraževanje,

 

                                      Policijo, Medobčinskim redarstvom, Srednjo prometno šolo Maribor,

 

                                      Šolami vožnje in ZŠAM Certus Maribor

 

 

 

 

     3.   BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA  20. april 2018  oz. 24. april 2018

 

 

·        Izvedba aktivnosti, ki so namenjene mladim kolesarjem

 

 

          Nosilec aktivnosti: komisija za akcije, komisija za izobraževanje, komisija za

 

                                        zdravstveno  varstvo udeležencev v cestnem prometu v

 

                                        sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor, Policijo,

 

                                        Medobčinskim redarstvom, ZŠAM Certus Maribor in Srednjo

 

                                        prometno šolo Maribor

 

 

 

 

4.    MARIBOR MLADIM ZA VARNO MOBILNOST  - zadnji teden v maju 2018 oz. prvi teden v juniju

 

 

·           izvedba vzgojno preventivnega dne za dijake srednjih šol in učence zadnje triade OŠ

 

 

     

 

               Nosilec aktivnosti: komisije SPV, Policija, Medobčinsko redarstvo, ZŠAM Certu

 

                                          Maribor,AMD in šole vožnje, ZPM, AMZS, ZD Maribor, OE Nujna

 

                                          medicinska pomoč 

 

 

 

 

5.  VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH – zaključek šolskega leta

 

 

·        Razgovor s starši,

 

·        Navodila za varno vključevanje v promet,

 

·        Razdelitev knjižice Prvi koraki v svetu prometa in ustrezno informiranje staršev prvošolcev za pripravo učencev na varno pot v šolo in varno vključevanje v promet.

 

 

Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s komisijami, Policijo, ZŠAM Certus Maribor in

 

                             Medobčinskim redarstvom

 

 

 

 

III. TRIMESEČJE

 

 

1.  VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH – začetek šolskega leta

 

 

·        Pregled šolskih poti,

 

·        Varovanje otrok na šolskih poteh od 3. do 14. septembra 2018

 

·        Sodelovanje na roditeljskih sestankih,

 

·        Postavitev radarske table pred šolami in vrtci,

 

·        Pravočasna obnova prometne signalizacije v okolici šol in vrtcev ter postavitev dodatnih opozorilnih tabel in transparentov,

 

·        Ureditev kolesarskih poti v okolici šol.

 

 

         Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s komisijami, Policijo, Medobčinskim redarstvom,

 

                                     ZŠAM Certus Maribor in Srednjo prometno šolo Maribor

 

 

 

 

2.  EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI od 16. do 22. septembra 2018

 

 

·        Izvedba akcije Drugače na pot – v šolo s kolesom, (20. september 2018)

 

 

   Nosilec aktivnosti: SPV, komisija za akcije, komisija za izobraževanje, Zveza prijateljev

 

                                     mladine Maribor, Policija, ZŠAM Certus Maribor, ZD Maribor, OE

 

                                     Nujna medicinska pomoč 

 

 

 

 

3.  MESTNA OBČINA MARIBOR – VARNA IN MLADIM PRIJAZNA

 

 

·        Interaktivna delavnica za dijake srednjih šol ''ŠE VEDNO VOZIM – VENDAR NE HODIM''

 

 

Nosilec akcije: komisija za izobraževanje v sodelovanju z Zavodom VOZIM

 

IV. TRIMESEČJE

 

 

1.  TEDEN PROMETNE VARNOSTI – od 1. do 6. oktobra 2018

 

 

·        Vzgojno preventivna akcija VARNO V PROMET – sreda, 3. oktober 2018,

 

·        Okrogla miza ''VARNO NA POTI V ŠOLO''

 

·        Začetek akcije BODI PREVIDEN,

 

 

          Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s komisijami, Zvezo prijateljev mladine Maribor,

 

                                        Policijo, Medobčinskim redarstvom, Srednjo prometno šolo Maribor

 

                                        in ZŠAM Certus Maribor

 

 

 

 

2.   SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ –

 

      18. november 2018

 

 

·        Izvedba okrogle mize za učence OŠ in dijake SŠ – petek, 16. november 2018

 

 

Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s komisijami, Policijo, Centrom nujne

 

                                         medicinske pomoči, Zavodom VOZIM, Zvezo prijateljev mladine

 

                                         Maribor in ZŠAM Certus Maribor

 

 

 

 

4.  BREZHIBNO VOZILO JE VARNO VOZILO

 

 

·        Izvedba brezplačnih preventivnih tehničnih pregledov motornih vozil s poudarkom na zimski opremi vozil med 12. in 16. novembrom 2018

 

 

          Nosilec akcije:  komisija za akcije v sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami za izvajanje tehničnih pregledov

 

 

 

 

 5.  ALKOHOL, NE HVALA!  -  november – december 2018

 

     

 

·         Interaktivna delavnica ''Alkohol = sprememba življenja; Naj ti povem zgodbo'' – zadnja triada OŠ

 

 

           Nosilec akcije: Komisijo za zdravstveno varstvo udeležencev v cestnem prometu v

 

                                  sodelovanju z Zavodom VOZIM, Policijo, ZD Maribor, NIJZ,

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Program dela SPV 2018
vodoravna delilna črta