Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Studenci
vodoravna delilna črta

Datum objave:15.12.2017
Rok:30.12.2017
Kontaktna oseba:Petra Kovač

prosimo, da objaviš na spletnih straneh MOM, naslednje besedilo:

 

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012,24/2013,10/2014) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah:

 

 

 

 

Lastnik

 

Številka parcele

 

K.o.

 

Do deleža

 

ID znak nepremičnine

 

 

 

Mestna občina Maribor

 

740/3

 

660 Studenci

 

1/1

 

parcela 660 740/3

 

 

 

Mestna občina Maribor

 

740/4

 

660 Studenci

 

1/1

 

parcela 660 740/4

 

 

 

Mestna občina Maribor

 

737/10

 

660 Studenci

 

1/1

 

parcela 660 737/10

 

 

 

Mestna občina Maribor

 

738

 

660 Studenci

 

1/1

 

parcela 660 738

 

 

graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega vzdrževanja in obratovanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elek. kom. omrežja  v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

Petra KOVAČ

 


vodoravna delilna črta