Predstavitev 18. projektov, ki bodo bistveno zaznamovali Maribor
vodoravna delilna črta

Danes in jutri bodo gospodinjstva v MO Maribor prejela brošuro z opisi 18 projektov, ki se že izvajajo oziroma se bodo začeli izvajati v MO Maribor v letu 2018 in bodo spremenili izgled mesta na bolje. Gre za projekte, ki črpajo sredstva iz proračuna MOM 2018, iz državnega proračuna in iz evropskih sredstev. Skupna vrednost vseh predstavljenih projektov, ki se bodo izvajali v naslednjih treh letih je 70 mio EUR pri čemer je delitev naslednja (proračun MOM 2018: 32 mio EUR, državni proračun: 12,6 mio EUR in iz evropska sredstva: 25 mio EUR).

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Brošura - 18 projektov
vodoravna delilna črta