Predstavitev projekta s področja pametnih omrežij – SINCRO.GRID
vodoravna delilna črta

 

SINCRO.GRID, investicijski projekt skupnega interesa na področju pametnih omrežij, je iniciativa štirih partnerjev iz Slovenije (ELES, SODO) in Hrvaške (HOPS, HEP-ODS). Namen projekta je z uporabo naprednih tehničnih sistemov in algoritmov upravljati moči tokov tako, da se izboljša kakovost napetosti v elektroenergetskem sistemu in poveča prenosna zmogljivost obstoječih elektroenergetskih vodov, obenem pa zagotovi učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem ter poveča varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo. V okviru projekta so predvideni tudi gradbeni posegi (vgradnja baterijskih hranilnikov in kompenzacijskih naprav) znotraj razdelilno transformatorskih postaj (RTP) Beričevo, Divača, Pekre, Cirkovce in Okroglo.
 
Partnerji si prizadevajo za promocijo projekta ter seznanjanje lokalnih skupnosti s cilji projekta in z načrtovanimi gradbenimi posegi znotraj RTP na njihovem območju. Zato sta v četrtek, 23. novembra, mag. Ervin Planinc in Primož Bogataj iz družbe ELES projekt SINCRO.GRID ter načrtovano vgradnjo baterijskih hranilnikov električne energije znotraj območja RTP Pekre predstavila Odboru za komunalne in gospodarske javne službe, nato pa še mestnemu svetu Mestne občine Maribor. Investitorji načrtujejo tudi javno predstavitev projekta na območju KS Pekre, kjer bodo potekala načrtovana gradbena dela.
 
Več o projektu: www.sincrogrid.eu.
 
 


vodoravna delilna črta