Sprejete spremembe proračuna 2018
vodoravna delilna črta

 

Župan Mestne občine Maribor in njegova ekipa so z reprogramom dolga, novimi državnimi in evropskimi sredstvi zagotovili več kot 20 milijonov EUR za prepotrebne projekte v Mariboru. Mestni svet MO Maribor v nadaljevanju četrtkove izredne seje izglasoval obravnavo sprememb proračuna za 2018 po skrajšanem postopku, za celovito obnovo nogometnega stadiona Ljudski vrt 5.5 milijona EUR.
 
Mesto Maribor bo v prihodnjem letu deležno številnih prenov in obnov, kar so danes omogočili mestni svetniki, ko so enoglasno potrdili spremembe proračuna 2018. Spremembe proračuna za leto 2018 so obravnavali po skrajšanem postopku in sprejeli vse županove amandmaje. Sprejemanje sprememb proračuna za leto 2018 je potekalo po hitrem postopku, kot je tudi bila praksa vsakič do sedaj, gradivo in vsi postopki so bili torej pripravljeni skladno z ustaljeno prakso Mestne občine Maribor. Tako je danes obstalo zaupanje, da v Mariboru so ljudje, ki znajo postaviti interesa mesta pred ozke politične konotacije naši – vaši. Razvoj Maribora je tisto zakaj se sestaja mestni svet in to ni material za »predvolilni program župana«, je nujnost za prebivalce tega mesta in osnovno poslanstvo mestnega sveta.
 
Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je povedal: »Uspeli smo pridobiti nova sredstva v višini okoli 24 mio EUR za leto 2018 in skladno s tem smo uspeli zagotoviti dodatna sredstva za tiste projekte, ki smo jih že dlje časa načrtovali in si jih mesto Maribor zasluži. Prenova Ljudskega vrta je le ena izmed njih in je mesto na njo tako dolgo čakalo, da nas je naš klub s svojimi rezultati prehitel. Celostni razvoj pa zaokrožujejo še drugi pomembni projekti, kot je nakup stavbe Probanke in umeščanje osrednje Mariborske knjižnice, celovita prenova Koroške ceste, ureditev poslovne cone Tezno, sredstva za izvedbo aktivnosti ob Maistrovem letu, dodatna sredstva za kanalizacijo  in vodovod in še bi lahko naštevali.«Župan pa na očitke zakaj se projekti niso začeli realizirati še prej kritično odgovarja : »Prehitro se je pozabilo kaj smo morali sanirati v mojem mandatu in ni bilo rešeno iz mandatov prejšnjih županov oziroma je bilo iz njihovih mandatov prenešeno. Iz obdobja župana Soviča smo morali poravnati 7,5 milijona EUR odškodnine podjetju Arriva, iz obdobja župana Kanglerja smo se morali poravnati za 7,3 milijona EUR odškodnine pojetju Iskri, Univerzijada nas je stala 335.000 EUR, ki smo jo poravnali Univerzitetni športni zvezi, zaradi prekinitve koncesije s Florino smo morali podjetju plačati 400.000 EUR odškodnine. Izgubili pa smo tudi preko 32 milijona EUR v zgodbi Marifarma, ki pa je po vseh naporih ostalo delujoče podjetje in se mu v novem lastništvu obetajo boljši časi. Direktno je iz proračunov bilo plačanih 21,5 milijona EUR, skupna sanirana izguba mesta Maribor pa znaša z Marifarmom preko 53 mio EUR, prav tako pa smo v obdobju 2013 – 2017 imeli v primerjavi z obdobjem prejšnjega župana v letih med 2008 in 2012 za 83 milijonov EUR manj sredstev ter istočasno za 100 milijonov EUR manj povprečnine, kot bi jo država morala izplačati v skladu z zakonskimi določiti v zadnjih petih letih.«
 
S potrjenim rebalansom proračuna so na voljo tudi sredstva za nakup stavbe Probanke, kamor se bo umeščala osrednja Mariborska knjižnica. Po tistem, ko je MO Maribor vladi in pristojnim ministrstvom predstavila rešitve za pridobitev objekta z menjavami in po tistem, ko Ministrstvo za kulturo vedno znova najde argumente kako Maribor prikrajšati za sicer na vladi izglasovana sredstva v višini 2.67 milijona EUR, je vodstvo mariborske občine moralo samo zagotoviti denar za umeščanje knjižnice. Vodstvo MO Maribor je zaradi skrbnega ravnanja s sredstvi in reprogramom dolga lahko zagotovilo dokončanje prenove stadiona, ki je na to čakal nekaj let. Dodatno so se zagotovila sredstva za redno vzdrževanje prometnih površin, za redno vzdrževanje zelenih površin, za preplastitve, za celovito ureditev industrijske cone Tezno (S-J-3 severni del, S-J-3 južni del, cesta K2-K12, podvoz Ledina), zaradi novih možnosti sofinanciranja se v rebalans umešča tudi celovita prenova Koroške ceste.
Iz rebalansa proračuna tako ni izpadel noben projekt, v planu je realizacija srednjega bazena v Pristanu, obnova Malečniškega mostu, obnova Lackove ceste, projekti, ki bodo črpali evropska sredstva iz mehanizma CTN (ureditev Dravskega nabrežja, Vojašniški trg s Sodnim stolpom in Vinogradniškim muzejem, Skate park, promenada v Mestnem parku, Park & Ride in Bike & Ride, Dravska kolesarska pot in kolesarske poti v MČ in KS), oder na reki Dravi, cestno železniški podvoz pod Ljubljansko cesto.
 


vodoravna delilna črta