30 let postavitve spomenika generala Rudolfu Maistru
vodoravna delilna črta

 

Leta 2018 bosta Maribor in Slovenija obeležila ubranitev severne slovenske meje, ki so jo dosegli general Rudolf Maister in njegovi borci; leta 1987 je bil v Mariboru po dolgoletnem čakanju generalu postavljen osrednji spomenik.
 
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor je danes obeležilo 30-letnico postavitve kipa generala Rudolfa Maistra, ki stoji na Maistrovem trgu v Mariboru. V luči stoletnice Maistrove ubranitve severne meje pri Mariboru in prevzema vojaške oblasti v Mariboru 23. 11. 1918, kar je tudi mariborski spominski dan, je MO Maribor že pristopila k pripravi številnih projektov za t.i. »Maistrovo leto«. Program, ki ga MO Maribor pripravlja skupaj s Slovensko vojsko, Muzejem NO, OŠ borcev za severno mejo in Društvom generala Rudolfa Maistra Maribor, bo obsegal številne dogodke čez celo leto, ki bodo svoj vrhunec dosegli z državno proslavo v soorganizaciji Ministrstva za kulturo in MO Maribor novembra 2018 v SNG Maribor.
 
Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je pred dnevi podpisal tudi tripartitni dogovor o podeljevanju spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra med Zvezo društev »General Maister«, Občino Kamnik in Mestno občino Maribor, tako smo se namreč dogovorili o skupnem podeljevanju spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra.
 
Mariborski kip generala Rudolf Maistra je avtorsko delo Vlaste Zorko, letošnje dobitnice Glazerjeve nagrade MO Maribor za življenjsko delo.
 


vodoravna delilna črta