Namera oustanovitvi služnosti k.o. Tezno
vodoravna delilna črta

Datum objave:29.9.2017
Rok:14.10.2017
Kontaktna oseba:Petra Kovač

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, št. 34/11,42/12,24/13,10/14,58/16)  Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parcela št. 987/3 in 988/1  obe  k.o. Tezno,  izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje SN 10(20) kV KBV za vključitev  TP PAPYRUM in TP SYSTEMAIR v obstoječe SNO 10 (20) kV na podlagi projekta št. 269/17-MO, v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 


vodoravna delilna črta