Župan dr. Andrej Fištravec: Avtomobilska industrija se vrača v Podravsko regijo
vodoravna delilna črta

 

Sodelovanje in medsebojno zaupanje na vseh nivojih naše družbe je garancija za njen uspeh. Pričakujem, da bo Magna v kratkem prenesla sedež podjetja iz Ljubljane v našo regijo, da bo spoštovala dosežene dogovore z vsemi deležniki in na ta način še okrepila zaupanje nas vseh v celoten projekt, katerega prvi del je MAGNA NUKLEUS.
 
Primer investicije Magne se bo vpisal v zavest naše regije kot tisti projekt, ki je povezal ljudi in nas vse spodbudil k aktivni udeležbi v procesu nastajanja tovarne. Nekateri smo v tem procesu sodelovali od samega začetka in v funkciji, ki jo opravljamo, drugi so se vključili kasneje. Znaten prispevek je dodala civilna družba, ki želi omogočiti sebi in svoji družini prihodnost, delovna mesta in zdravo okolje. Vsem, ki so v procesu aktivno sodelovali, se za njihov prispevek zahvaljujem. Potrdilo se je, da je lokacija, ki smo jo na Mestni občini Maribor predlagali, primerna in omogoča izrabo že zgrajene državne infrastrukture na lokaciji in v regiji.
 
Za nadaljnji razvoj tako Magne kot drugih investitorjev ob in na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, kot tudi drugje po državi, se pričakuje s strani države ustrezne spremembe predpisov, ki bodo omogočili domačim in tujim investitorjem predvidljive časovne okvire za pridobitev dovoljenj za pričetek proizvodnje oz. dejavnosti. Zaključek insolventnih postopkov v razumnih in predvidljivih rokih. Kar bi omogočilo hitro aktivacijo lokacij, objektov in opreme, ki na določenem območju že obstaja. Treba je povečati pristojnosti občin v tem procesu pri razpolaganju z zemljišči in cenovno politiko le-teh in še zlasti pristopiti k ustanovitvi regij, ki so garancija za še uspešnejše sodelovanje in razvoj naše države.
Primer Magne je pokazal, da imajo investitorji jasno določene časovne okvirje zaradi pogodbenih obveznosti, ki so osnove za investicijo. V kolikor jim v Sloveniji ne moremo odgovoriti na vprašanje, v kakšnem času lahko izpeljejo investicijo, se verjetno zanjo pri nas sploh ne bodo odločili.
 
Ne dvomim v razvojne ambicije Magne in jasno je, da je projekt MAGNA NUKLEUS le začetek in da bo sledila tako druga kot tretja faza projekta. Zato pričakujem, da bo sedež podjetja v kratkem prenešen v našo regijo, kjer se bo tudi odvijala dejavnost. Upam, da se bo praksa, da se za večje projekte ustanovi podjetje v Ljubljani, čeprav se bo dejavnost odvijala na drugem koncu države, konča. Ta realnost samo kaže, kako potrebna je decentralizacija države.
 
Sedaj bomo morali našo energijo v regiji skupaj vlagati v zagotavljanje primernega in zadostnega domačega kadrovskega potenciala.


vodoravna delilna črta