Javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestne občine Maribor za šolsko leto 2017/2018
vodoravna delilna črta

Datum objave:28.7.2017
Rok:15.9.2017
Kontaktna oseba:Vesna Žličar, tel. št. 02/22 01 330, e-mail: vesna.zlicar@maribor.si ali Tatjana Rebernik, tel. št. 02/22 01 275, e-mail: tatjana.rebernik@maribor.si

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1. Javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  2. Vloga za podelitev štipendije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  3. Izjava kandidata
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  4. Obrazec za kuverto
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  5. Vzorec pogodbe
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  6. Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  7. Kriterije za vrednotenje vlog dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  8. Spremembe in dopolnitve kriterijev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  9. Kriteriji za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  9.1. Dopolnitev kriterijev za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije
vodoravna delilna črta