Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Pobrežje
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012,24/2013,10/2014) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah:

 

 

Mestna občina Maribor

 

2991/3

 

681 Pobrežje

 

1/1

 

Parcela 682 2991/3

 

Mestna občina Maribor

 

2812/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2812/1

 

Mestna občina Maribor

 

1889/25

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 1889/25

 

Mestna občina Maribor

 

2820/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2820/1

 

Mestna občina Maribor

 

1956

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 1956

 

Mestna občina Maribor

 

1961/3

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 1961/3

 

Mestna občina Maribor

 

1935/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 1935/1

 

Mestna občina Maribor

 

2000/12

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2000/12

 

Mestna občina Maribor

 

2957

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2957

 

Mestna občina Maribor

 

2959

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2959

 

Mestna občina Maribor

 

2197/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2197/1

 

Mestna občina Maribor

 

2047/3

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2047/3

 

Mestna občina Maribor

 

2821/17

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2821/17

 

Mestna občina Maribor

 

2821/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2821/1

 

Mestna občina Maribor

 

2961

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2961

 

Mestna občina Maribor

 

2213

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2213

 

Mestna občina Maribor

 

2946/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2946/1

 

Mestna občina Maribor

 

2047/2

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2047/2

 

Mestna občina Maribor

 

2823/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2823/1

 

Mestna občina Maribor

 

1863/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 1863/1

 

Mestna občina Maribor

 

1914/1

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 1914/1

 

Mestna občina Maribor

 

2956

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2956

 

Mestna občina Maribor

 

2955

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2955

 

Mestna občina Maribor

 

1961/2

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 1961/2

 

Mestna občina Maribor

 

2000/33

 

680 TEZNO

 

1/1

 

parcela 680 2000/33

 

Mestna občina Maribor

 

3001/6

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3001/6

 

Mestna občina Maribor

 

3019/1

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3019/1

 

Mestna občina Maribor

 

2410

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2410

 

Mestna občina Maribor

 

3004

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3004

 

Mestna občina Maribor

 

2252/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2252/2

 

Mestna občina Maribor

 

2018

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2018

 

Mestna občina Maribor

 

2543/6

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2543/6

 

Mestna občina Maribor

 

2063/3

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2063/3

 

Mestna občina Maribor

 

2257/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2257/2

 

Mestna občina Maribor

 

2571

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2571

 

Mestna občina Maribor

 

2295

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2295

 

Mestna občina Maribor

 

2389

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2389

 

Mestna občina Maribor

 

3002

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3002

 

Mestna občina Maribor

 

3007/5

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3007/5

 

Mestna občina Maribor

 

3018

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3018

 

Mestna občina Maribor

 

2581/5

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2581/5

 

Mestna občina Maribor

 

3007/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3007/2

 

Mestna občina Maribor

 

2139/13

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2139/13

 

Mestna občina Maribor

 

2328

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2328

 

Mestna občina Maribor

 

1800

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1800

 

Mestna občina Maribor

 

1844/3

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1844/3

 

Mestna občina Maribor

 

3003

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3003

 

Mestna občina Maribor

 

2220/3

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2220/3

 

Mestna občina Maribor

 

1993/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1993/2

 

Mestna občina Maribor

 

2547/1

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2547/1

 

Mestna občina Maribor

 

2102/1

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2102/1

 

Mestna občina Maribor

 

2207/1

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2207/1

 

Mestna občina Maribor

 

2096/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2096/2

 

Mestna občina Maribor

 

1253/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1253/2

 

Mestna občina Maribor

 

2377/3

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2377/3

 

Mestna občina Maribor

 

3005/1

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3005/1

 

Mestna občina Maribor

 

3021/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3021/2

 

Mestna občina Maribor

 

3173/1

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3173/1

 

Mestna občina Maribor

 

2254/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2254/2

 

Mestna občina Maribor

 

2019

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2019

 

Mestna občina Maribor

 

2043/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2043/2

 

Mestna občina Maribor

 

2096/1

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2096/1

 

Mestna občina Maribor

 

2547/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2547/2

 

Mestna občina Maribor

 

1781/13

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1781/13

 

Mestna občina Maribor

 

1810/5

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1810/5

 

Mestna občina Maribor

 

1837/2

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1837/2

 

Mestna občina Maribor

 

1837/3

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 1837/3

 

Mestna občina Maribor

 

2551/11

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2551/11

 

Mestna občina Maribor

 

3007/3

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 3007/3

 

Mestna občina Maribor

 

2220/4

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2220/4

 

Mestna občina Maribor

 

2289

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2289

 

Mestna občina Maribor

 

2008

 

681 POBREŽJE

 

1/1

 

parcela 681 2008

 

graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega vzdrževanja in obratovanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elek. kom. omrežja  v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 


vodoravna delilna črta