Z nakupom objekta v Melju narejen korak naprej k vzpostavitvi Memorialnega centra
vodoravna delilna črta

 

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je danes podpisal kupoprodajno pogodbo in s tem pridobil objekt v Melju v last MO Maribor.

 

MO Maribor lahko na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon) ter na njegovi podlagi sprejete Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uredba) kupuje nepremično premoženje, v takem obsegu, kot ga potrebuje za izvrševanje svojih nalog. V zvezi s samim nakupom je treba upoštevati določene omejitve, in sicer premoženje mora biti zavedeno v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, opravljena mora biti cenitev, prav tako pa mora imeti MO Maribor zagotovljena sredstva na proračunski postavki. Pridobitev nepremičnine je bila predvidena v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, prav tako je bila dne 19. 6. 2017 narejena cenitev, sredstva za nakup nepremičnine pa so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev, kar je potrdil Mestni svet MO Maribor na korespondenčni seji.


 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sporočilo za javnost
vodoravna delilna črta