Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Ob Železnici
vodoravna delilna črta

skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 2915/1  k.o. Ob železnici, za potrebe  izgradnje dveh zemeljskih  kablovodov 10(20) kV za vključitev TP 465 Nova v srednjenapetostno omrežje in vsakokratnega neoviranega dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora zgrajenega objekta: KB 10(20) kV za vključitev TP 465 Nova v SNO vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta, v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor


vodoravna delilna črta